Doporučený postup změny DPH z 22% na 19%

1) Založit konto pro DPH 19%:
Podvojné účetnictví -> Pořízení dat -> 1 Pořízení a opr. účtového rozvrhu -> 1 Úprava kont [popř. 2 Opravy názvů + doplnění - máte-li více firem]
Účet  Druh  Název                Daň
343 19  P  DPH 19%               N

2) Vytvořit účetní předpis pro účtování DPH 19% pro faktury a pokladnu
Podvojné účetnictví -> Pořízení dat -> 2 úprava úč.předpisu (souvztažností)
Dokl Druh Kód Text úč. případu          Md   Dal
FV  19  D Fa DPH 19%            311 00 343 19
FP  19  D Fa DPH 19%            343 19 321 00
P  19  D DPH 19%              211 00 343 19
V  19  D DPH 19%              343 19 211 00

3) Při pořizování faktur zadávat (pro jistotu) v rozpise označení DPH pro DPH 22 a DPH 19% (např. 22, resp. 19)

4) Fakturace a banka -> Údržba -> P Parametry (nastavení)
nastavit sazby DPH (nejlépe po vytištění podkladů pro DPH za duben - má vliv na tisky "daňových dokladů")


e-mail: strubl()strubl.eu   © Stanislav Strubl 2004 Na úvodní stranu
  Poslední aktualizace: 26. 3. 2004  
Trademarks and/or registered trademarks are properties of their registered owners.